Nyhedsbrev Oktober 2019


Tak fra Biskop Jacob

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.
(Jeremias 17,7)
 
Se følgende link https://gtsss.co.in/link/?p=246
 
Gud tak for at jeg er kommet godt tilbage til Indien d. 1. oktober 2019. Min kone Elizabeth og min familie i GTSSS er glade for at få mig hjem igen. En inderlig tak til alle præster, ledere og alle mine kære venner for deres gæstfrihed og venlige omsorg, mens jeg var i Danmark.

 Mange tak til Broder Gert og hele hans team i Agape Indien – Danmark, for at arrangere et fantastisk program, for mit korte besøg i Danmark. Jeg er glad og taknemmelig for hvert møde, der blev organiseret. Mange tak til nye sponsorer, medlemmer og alle mine kære venner for fællesskabet. Inderligt tak til alle kære venner på Bornholm for deres venlige gæstfrihed.

 
Grundet den voldsomme regn, er der meget vådt i Indien, så mange mennesker i staten lider af Dengue Feber. Næsten alle familier har personer, der kæmper med feber. Alle hospitaler er fyldt op med syge mennesker. Der har ikke været lignende tilfælde af samme mængder regn i 110 år. Grundet den voldsomme regn og vandophobning, er veje blevet voldsomt ødelagt i hele staten. Mange af vores forældreløse børn lider også af feber, men vores doktorer, sygeplejersker og vores team, har specielt omsorg for hvert enkelt barn. P.g.a. Guds nåde er alle vores børn i trygge hænder. Den voldsomme regn har også gjort, at mange landmænd har mistet deres bomuldsmarker og andre afgrøder, det er en meget vanskelig situation for landmændene.
 
I øjeblikket finder 3 dages faste og bøn sted i alle vores GTSSS kirker, vores kristne brødre ber’ og råber til Gud for helligåndens vejledning og Guds kraft til de kristne Kirker i Indien, vi ber’ for vores danske brødre og søstre og deres familier.
 
I øjeblikket har vi et travlt program for vores kirker i oktober måned, jeg vil skrive til jer senere.
 
 Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.
(ordspr. 3,5)
 
Mange tak og må Gud velsigne jer
Guds tjenere
Biskob Jacob & Elizabeth
GTSSS Indien 

 

Velkommen til nye medlemmer og sponsorer

Kære sponsorer og medlemmer.

Rigtig hjertelig velkommen til jer nye sponsorer og medlemmer. Velkommen i vores forening, og velkommen i arbejdet med at støtte børn, sygeplejersker og præster i Indien. Vi glæder os over at i har lyst til at være sammen med os om dette store og vigtige arbejde. Vi har i forbindelse med indmeldelsen sendt en mail eller brev til jer alle, håber i har modtaget det. Har i ikke det, så skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så sender vi en velkomsthilsen til jer.
 
På turen rundt i Danmark, fik vi 21 nye sponsorer og vi fik 47 nye medlemmer. Det er vi rigtig taknemmelig for. Opkrævning for kontingent for 2019 for jer nye, kommer her 1. november, samtidig med at 1. opkrævning på sponsoraftalerne. Husk at gå ind og godkende eller tilmelde dem på jeres netbank.

 

Medlem men ikke sponsor

Er du medlem af agape Indien Danmark, men ikke sponsor, så skulle du måske tænke over om du skulle være sponsor for et barn, en sygeplejerske eller et præstefamilie.
Det koster kr. 250 pr. mdr. for et barn
Det koster kr. 325 pr. mdr. for en sygeplejerske
Det koster kr. 600 pr. mdr. for en præstefamilie.
 
Gå ind på vores hjemmeside http://agapeindien.dk/index.php/stotte/hvad-kan-stottes og klik dig ned til det du gerne vil støtte. Tilmeld dig der og vi sender billeder og beskrivelse af det du har ønsket dig.

 

Ha' en god og velsignet dag

Hilsen
Gert Svendsen
Agape Indien Danmark

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

 Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Læs mere …

Nyhedsbrev Oktober 2019


Tak fra Biskop Jacob

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.
(Jeremias 17,7)
 
Se følgende link https://gtsss.co.in/link/?p=246
 
Gud tak for at jeg er kommet godt tilbage til Indien d. 1. oktober 2019. Min kone Elizabeth og min familie i GTSSS er glade for at få mig hjem igen. En inderlig tak til alle præster, ledere og alle mine kære venner for deres gæstfrihed og venlige omsorg, mens jeg var i Danmark.

Læs mere …

Nyhedsbrev Juli 2019

Agape Indien Danmark flytter på Bibelcamping

Mød os på følgende sommercamps 
Agape Indien er på to sommercamps i år, dels Sommercamp i Mariager og dels Sommeroase i Horsens.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14

Læs mere …

Nyhedsbrev maj 2019

 

Et forbønsemne og forespørgsel fra Indien.

I forbindelse med byen Bhadrachalam i Indien, hvor GTSSS har et kombineret plejehjem og børnehjem, er der nu blevet en mulighed for at købet et stykke jord og bygge en kirke.

Læs mere …

Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg giver dig visdom og forstand i hjertet.”

1. Kongebog 3 : 12

Herren gav mig ovenstående Bibelvers Nytårsdag som et løfte for året 2019. Pris Gud for det.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige Navn.

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Johannes 14:23.

Jeg priser Gud, mit hjerte er overvældet af glædestårer over at kunne dele nogle korte nyheder med jer, om vores familie og tjeneste her i Indien for at prise Gud sammen. Fra d. 1. til 10. februar 2018 havde jeg den vidunderlig glæde at tilbringe 10 dage med faste og bøn, selvom det var lidt svært, da vi havde mange ansvarsområder før og efter den årlig konference. Her deler jeg bare en meget kort rapport, selv om der er så meget information.

Læs mere …

Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Læs mere …

Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Læs mere …

Nyheder fra Jacob December 2017 

Angående æggefarmen
Tak Gud! Vi er meget taknemmelige for enhver bror og søster, der har hjulpet med donation og bøn i forbindelse med dette vigtige projekt for at sikre et bæredygtigt fødevareprojekt for vores forældreløse børn.

Læs mere …

Gavebreve og alm. Fradrag:

Agape Indien har en §8 og § 12 godkendelse, der giver gavegivere ret til at trække gaver fra på deres selvangivelse.

Læs mere …

Jacob i Danmark 2018:

Vi har afsat de sidste 14 dage af september 2018 til at Jacob besøger Danmark, og vi afventer lige nu kun at få bekræftet datoerne.

Læs mere …

Email adresse:

I øjeblikket har vi ca. 85% af jeres email adresser. De er meget vigtige, idet vi hver gang vi sender noget til jer sparer 8 kr. i porto, og ret meget tid på at pakke breve.

Læs mere …

Bibelskolen

Bibelskolen genåbnede den 22. juni, med 126 studerende indskrevet.

Læs mere …

Teknisk skole

På den tekniske skole er de fortsat i gang med at få den sat op. Det går langsommere end de havde forventet, idet regeringen i løbet af projekttiden har hævet kravene til hvad, hvordan og med hvilket indhold skolen skal udbyde sin uddannelse.

Læs mere …

Økonomi i AID i dag:

Vi har indtil i dag sendt ca. kr. 650.000 til Indien, og vores indtægter fra kontingenterne dækker fint udgifterne for foreningens drift.

Læs mere …