Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14


Lige en opdatering af missionsrapporten for de sidste 2 måneder. Der er meget information, så jeg vil gøre det kort. Mange tak for jeres fortsatte bøn for min familie og for missionsarbejdet i Indien. Min kone Elizabeths helbred er svingende, men Jesu nåde og kærlighed vedholder os til at forsætte hans værdifulde arbejde. Jeg vil gerne dele følgende, interessante, videoklip med jer, som I gerne må dele med jeres Kristne venner.

 

http://gtsss.co.in/link/?p=118

 

  1. De sidste 2 måneder har vi haft et usædvanligt vejr. Vi har haft meget varme og vind. Den stærke storm blæste lysmaster, træer og hustage omkuld i stamme områderne i midten af april. For nyligt ødelagde en cyklon hundredvis af byer, mest langs kysten, men vores missionærer og kirker i nærliggende områder blev skånet.

 

  1. D. 5. marts, deltog cirka 100.000 mennesker i en fælles bøn for staten på Hyderabat LB-stadium. Vi bad for Hyderabat og vores land. Det var fantastisk at opleve så mange kristne, uanset trosretning, samles til fælles bønnedag for staten.

  2. 2 vigtige bønneemner:

  3. Grace Tekniske skoles godkendelse: Efter en lang ventetid, på cirka 3 år, har regeringsfolkene fra centralregeringen og staten endelig inspiceret vores ”Grace tekniske skole” d. 26. marts 2019. De inspicerede omhyggeligt faciliteterne, værktøj, udstyr og maskinerne for hvert område. Fra om morgenen til aften tog de videoer af inspektionen og sendte det til kontoret i Delhi. D. 29. april samledes regeringskomiteen i Delhi, for at træffe afgørelsen. Vi beder om og stoler på at vi i slutningen af maj 2019, får de nødvendige tilladelser, så vi kan gå i gang i juni. Vi faster og beder inderligt for denne endelige afgørelse. Andet skridt er at bygge en knap 2000m² stor facilitets bygning med spisesal, køkken, toiletter, baderum og sovesale, der er nødvendige for de cirka 550 drenge til deres ophold, mens de studerer på den tekniske skole. Vi beder for resurserne til dette projekt, det vil cirka koste 1,2 millioner Danske kroner. Vi har arealerne til denne bygning ved siden af den tekniske skole. I må meget gerne bede for dette behov.

  4. Børnenes behov – forældreløse børns behov for skole udstyr:

Alle børn på vores skoler, har bestået deres årlige prøve. Nu har de sommerferie indtil slutningen af maj. Skoler og kollegier vil åbne igen d. 1. juni 2019. Som altid er der et stort behov for skoleudstyr til vores cirka 6500 børn, som vi tager os af. Hvert barn behøver notesbøger, undervisningsbøger, skoletasker, slips, bælte, sko, 2 par sokker, 2 sæt skoleuniform, 2 lagner og håndklæde. Alle disse ting koster cirka 375,- pr. elev.

Vi skal bruge det i den første uge af juni, senest anden uge. Da der er så kort tid til, har vi allerede bestilt varerne hos vores leverandør. Leverandøren har kendt os i mange år, så han er gået med til at sende varerne til tiden på kredit.

Jeg vil opfordre alle børnesponsorerne til at overveje om I vil give lidt ekstra penge til skoleudstyr, udover jeres faste beløb, da dette er et stort behov/ønske. Hvis det er muligt, må I gerne give et ekstra beløb, da 70% af børnene ikke har nogen individuelle sponsorer, så de kan få det samme som de andre. Jeg vil opfordre alle sponsorer og venner til at bede for dette presserende behov, del budskabet til andre, som overvejer at støtte os.

 

Forklaring angående skoleudstyr: Nogle af vores sponsorer spørger os, hvorfor børnene ikke beholder deres skoleuniform i 2 eller 3 år, som man gør I de vestlige lande, ligeledes deres skoletasker. Jeg vil gerne forklare det for jer. Vores børn på børnehjemmene har ikke ret mange sæt tøj, som i de vestlige lande, og da vores klima er varmt og tørt, skal tøjet vaskes hver dag, det bliver gjort på store sten og cement borde. Tøjkvaliteten er heller ikke svarende til vestlige standarder, heller ikke skoletaskerne. Skoletaskerne skal rengøres og vaskes mindst en gang om ugen, så i slutningen af året er de allerede slidt op. Derfor har vi brug for at købe nyt skoleudstyr til hvert barn en gang om året

 

  1. Åbning af Landsby missions projekt:

Vi takker Gud for, at jeg gladelig kan informere jer om, at vi har åbnet 2 landsby missionsprojekter i Indien, d. 27. marts 2019, sponsoreret af danske familier. Hvert missions projekt inkluderer: Kirkebygning, hus til missionærfamilien, vandbrønde, toilet og baderum. Der er en stor fremtid, i mange årtier, for disse landsbykirker. Vi har stadig brug lignende projekter i mange andre områder.

 

Det går godt for vores missionærer, Bibelskole, Jesusbrønde, plejehjem og hønsefarmen. Mange tak for jeres fortsatte bøn og støtte til Guds arbejde, gennem vores kirker, her I Indien.

Inderligt tak til alle vores danske sponsorer, vores broder Gert og alle medlemmer af Agape Indien Danmark. Mange tak for jeres forbøn og støtte.

 

Må Gud velsigne jer

Mange tak

Guds tjener

 

Bishop. M. Jacob

GTSSS – India.

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

 Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Læs mere …

Nyhedsbrev Oktober 2019


Tak fra Biskop Jacob

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.
(Jeremias 17,7)
 
Se følgende link https://gtsss.co.in/link/?p=246
 
Gud tak for at jeg er kommet godt tilbage til Indien d. 1. oktober 2019. Min kone Elizabeth og min familie i GTSSS er glade for at få mig hjem igen. En inderlig tak til alle præster, ledere og alle mine kære venner for deres gæstfrihed og venlige omsorg, mens jeg var i Danmark.

Læs mere …

Nyhedsbrev Juli 2019

Agape Indien Danmark flytter på Bibelcamping

Mød os på følgende sommercamps 
Agape Indien er på to sommercamps i år, dels Sommercamp i Mariager og dels Sommeroase i Horsens.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14

Læs mere …

Nyhedsbrev maj 2019

 

Et forbønsemne og forespørgsel fra Indien.

I forbindelse med byen Bhadrachalam i Indien, hvor GTSSS har et kombineret plejehjem og børnehjem, er der nu blevet en mulighed for at købet et stykke jord og bygge en kirke.

Læs mere …

Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg giver dig visdom og forstand i hjertet.”

1. Kongebog 3 : 12

Herren gav mig ovenstående Bibelvers Nytårsdag som et løfte for året 2019. Pris Gud for det.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige Navn.

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Johannes 14:23.

Jeg priser Gud, mit hjerte er overvældet af glædestårer over at kunne dele nogle korte nyheder med jer, om vores familie og tjeneste her i Indien for at prise Gud sammen. Fra d. 1. til 10. februar 2018 havde jeg den vidunderlig glæde at tilbringe 10 dage med faste og bøn, selvom det var lidt svært, da vi havde mange ansvarsområder før og efter den årlig konference. Her deler jeg bare en meget kort rapport, selv om der er så meget information.

Læs mere …

Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Læs mere …

Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Læs mere …

Nyheder fra Jacob December 2017 

Angående æggefarmen
Tak Gud! Vi er meget taknemmelige for enhver bror og søster, der har hjulpet med donation og bøn i forbindelse med dette vigtige projekt for at sikre et bæredygtigt fødevareprojekt for vores forældreløse børn.

Læs mere …

Gavebreve og alm. Fradrag:

Agape Indien har en §8 og § 12 godkendelse, der giver gavegivere ret til at trække gaver fra på deres selvangivelse.

Læs mere …

Jacob i Danmark 2018:

Vi har afsat de sidste 14 dage af september 2018 til at Jacob besøger Danmark, og vi afventer lige nu kun at få bekræftet datoerne.

Læs mere …

Email adresse:

I øjeblikket har vi ca. 85% af jeres email adresser. De er meget vigtige, idet vi hver gang vi sender noget til jer sparer 8 kr. i porto, og ret meget tid på at pakke breve.

Læs mere …

Bibelskolen

Bibelskolen genåbnede den 22. juni, med 126 studerende indskrevet.

Læs mere …

Teknisk skole

På den tekniske skole er de fortsat i gang med at få den sat op. Det går langsommere end de havde forventet, idet regeringen i løbet af projekttiden har hævet kravene til hvad, hvordan og med hvilket indhold skolen skal udbyde sin uddannelse.

Læs mere …

Økonomi i AID i dag:

Vi har indtil i dag sendt ca. kr. 650.000 til Indien, og vores indtægter fra kontingenterne dækker fint udgifterne for foreningens drift.

Læs mere …