Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

I alt blev det til 20 møder, 3 skoler, en ambassadørdag i Frederikssund, og så 16 møder rundt om i Danmark med mange mennesker både nogle der aldrig havde hørt om Jacob før, og mange der gerne ville besøge ham igen. 

Vi fik omkring 200 nye medlemmer, så vi i dag er 525 medlemmer.

Vi fik omkring 60 nye sponsorer, så vi nu har 128 børn der er sponsoreret, 27 pastorer der er sponsoreret og 7 sygeplejersker der sponsoreret, i alt 162 enheder. Vores vision om at få op til 1000 sponsorer i Danmark, fik en god begyndelse.

Vi samlede omkring 500000 ind, som vi kunne sende til Indien, heriblandt til 2 kirker. Alt i alt har vi sendt i alt ca. 1,13 mio. til Indien i år.

Jacob kommer til Danmark igen i en uge, fra den 21. til den 29. september i år. Er der nogle der gerne vil have besøg så sig endelig til.

Han kommer til Sverige ultimo april, og vi vil lave en tur derover, så hvis nogle vil med, så give lige tegn. (nærmere på generalforsamlingen)

Bestyrelsen:

Vi fik ved sidste generalforsamling fyldt bestyrelsen op, så vi nu er 8 personer, og vi har et godt og velsignet samarbejde på tværs af kirkeskel.

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder, hvoraf 1 har været med en overnatning. Normalt holdes bestyrelsesmøderne her i Frederikssund, men en gang om året, den med en overnatning, går vi på omgang mellem landsdelene Jylland, Sjælland og Bornholm. I år var vi i Jylland, og vi havde et dejligt møde, hvor vi fredag aften havde en lang snak omkring at få budskabet, omkring de 1000 børn, ud alle steder i det kristne land.

Jeg vil gerne her sige en stor tak til min medbestyrelseskollegaer for et godt, konstruktivt og på alle områder velsignet samarbejde.

Vi har lavet en god arbejdsfordeling, så det hele ikke hænger på en enkelt person, men vi har fået fordelt en lang række opgaver, og vi er nu ved at få oplært folk i det forskellige. Lige nu er det måske at skyde gråspurve med kanoner, men såfremt vi får 1000 sponsorer, så bliver arbejdspresset langt større.

Rejse til Indien:

Rejsen til Indien i år, blev desværre ikke til noget, men allerede nu ser det ud til at vi kommer afsted til februar næste år. Lige nu er der 5 sikre på listen, og jeg ved der er flere der er på vej.

Vision 1000 sponsorbørn til Danmark fra børnehjemmet i Hyderabad:

Som tidligere skrevet i vores nyhedsbrev, så har vi nu fået lovning på at alle nye børn fra GTSSS kommer fra børnehjemmet i Hyderabad. Det giver både nogle gode fordele når vi besøger Indien, og det giver nogle gode fordele når børnehjemmet har brug for ekstra indsamlinger. Vi har også fået et totalbudget for børnehjemmet, så vi nu kan gå ud og forsøge at få nogle der ikke vi være sponsorer til børn til evt. at give et beløb til børnehjemmet.

Der er nu lavet en plan for markedsføring af visionen, og vi er på vej ud i kirker, på bibelcampings, i menigheder m.m., og er der nogle af jer der ønsker at få besøg, så sig endelig til.

Vores hjemmeside er på vej med lidt nyt, og der er nu to der kan arbejde med hjemmesiden, så det hele heller ikke her hænger på en frivillig.

Vi er i gang med at skabet et ambassadørnetværk, af personer der har været i Indien, og som kunne tænke sig at gøre en indsats for at udbrede budskabet om GTSSS og AID.

Vi laver nu en ny brochure, der kun omhandler børnehjemmet i Hyderabad, og vi får lavet nogle Rool Up’s til at have med når vi går ud og fortæller om arbejdet.

Der er lavet en ny Powerpoint, og vi er i gang med at få sat dansk tekst på de videoer der ligger på nettet.

Vores nyhedsbreve har vi lagt en plan for, og vi vil gerne kunne fortælle både om arbejdet i Indien, og arbejdet i AID.

Alt hvad vi gør lige nu af disse tiltag, skal arbejde hen imod, at vi om 3 år har ca. 1000 sponsorer.

Afslutning:

Med det vil jeg gerne sige tak til alle sponsorer, medlemmer og alle gavegivere for året der er gået. Det har glædet os i bestyrelsen rigtig meget at se den store opbakning der har været til arbejdet.

På bestyrelsens vegne

Gert Svendsen

Formand.

 

 

 

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev Juli 2019

Agape Indien Danmark flytter på Bibelcamping

Mød os på følgende sommercamps 
Agape Indien er på to sommercamps i år, dels Sommercamp i Mariager og dels Sommeroase i Horsens.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14

Læs mere …

Nyhedsbrev maj 2019

 

Et forbønsemne og forespørgsel fra Indien.

I forbindelse med byen Bhadrachalam i Indien, hvor GTSSS har et kombineret plejehjem og børnehjem, er der nu blevet en mulighed for at købet et stykke jord og bygge en kirke.

Læs mere …

Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg giver dig visdom og forstand i hjertet.”

1. Kongebog 3 : 12

Herren gav mig ovenstående Bibelvers Nytårsdag som et løfte for året 2019. Pris Gud for det.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige Navn.

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Johannes 14:23.

Jeg priser Gud, mit hjerte er overvældet af glædestårer over at kunne dele nogle korte nyheder med jer, om vores familie og tjeneste her i Indien for at prise Gud sammen. Fra d. 1. til 10. februar 2018 havde jeg den vidunderlig glæde at tilbringe 10 dage med faste og bøn, selvom det var lidt svært, da vi havde mange ansvarsområder før og efter den årlig konference. Her deler jeg bare en meget kort rapport, selv om der er så meget information.

Læs mere …

Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Læs mere …

Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Læs mere …

Nyheder fra Jacob December 2017 

Angående æggefarmen
Tak Gud! Vi er meget taknemmelige for enhver bror og søster, der har hjulpet med donation og bøn i forbindelse med dette vigtige projekt for at sikre et bæredygtigt fødevareprojekt for vores forældreløse børn.

Læs mere …

Gavebreve og alm. Fradrag:

Agape Indien har en §8 og § 12 godkendelse, der giver gavegivere ret til at trække gaver fra på deres selvangivelse.

Læs mere …

Jacob i Danmark 2018:

Vi har afsat de sidste 14 dage af september 2018 til at Jacob besøger Danmark, og vi afventer lige nu kun at få bekræftet datoerne.

Læs mere …

Email adresse:

I øjeblikket har vi ca. 85% af jeres email adresser. De er meget vigtige, idet vi hver gang vi sender noget til jer sparer 8 kr. i porto, og ret meget tid på at pakke breve.

Læs mere …

Bibelskolen

Bibelskolen genåbnede den 22. juni, med 126 studerende indskrevet.

Læs mere …

Teknisk skole

På den tekniske skole er de fortsat i gang med at få den sat op. Det går langsommere end de havde forventet, idet regeringen i løbet af projekttiden har hævet kravene til hvad, hvordan og med hvilket indhold skolen skal udbyde sin uddannelse.

Læs mere …

Økonomi i AID i dag:

Vi har indtil i dag sendt ca. kr. 650.000 til Indien, og vores indtægter fra kontingenterne dækker fint udgifterne for foreningens drift.

Læs mere …