Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

På trods af min travle hverdag, praktiserer jeg min daglige hengivenhed til min Herre Jesus Kristus. Jeg blev så velsignet og opmuntret af at læse ​​Daniel kapitel 6. Det er let at takke Gud, når alt går godt, på den måde vi ønsker, men profeten Daniel lærte at bede og takke Gud, selv når det er svært. Hvor ofte beder vi virkelig og takker Gud bevidst for, at han har kontrol over enhver situation i vores liv. Lad os bede og takke Gud for det, han har givet os - vigtigst det evige liv med Jesus. Omkring 536 år før Kristus, havde profeten Daniel gået igennem ovenstående situation, men Gud stod ved ham og hørte hans bønner og tak. Det er vigtigt at fastholde bøn og takke Gud.

Ved Guds hjælp lovpriser jeg hans ord; når Herren hjælper, lovpriser jeg hans ord.” Salme 56:11.

Kære danske brødre og søstre. Tak Gud for, at vi havde et vidunderligt årskonvent og dimissionsfest for de bibelskolestuderende fra 6. til 8. februar 2019. Officielt var det 3 dages program, men nogle mennesker ankom allerede den 5. og forblev indtil den 9. Mit team og jeg var hele ugen på vores missionsstation, kaldet Manuguru, hvor årskonventet fandt sted. På grund af nogle tekniske problemer på vores kontor er jeg ikke i stand til at vedhæfte videoklippet. (Der vil senere følge en række billeder og evt. videoklip fra konferencen).

Over 10.000 mennesker deltog hver dag, i 3 dage, og 8 indiske prædikanter forkyndte Guds Ord, og 4 specielle sangere ledte tilbedelsen. Ca. 6 tons ris blev kogt, på åben ild, for at give mad til alle mennesker fordelt på 3 måltider hver dag i tre dage, men siden folk kom dagen før, og forlod en dag efter, er der i alt kogt omkring 10 tons ris i den uge.

Som Guds Hellige Ord forkyndtes, satte Guds Hellige Ånd folk fri fra synd, så mange mennesker gav deres hjerter til Jesus. Mange mennesker fik et fornyet møde med Jesus. Da Guds Hellige Ånd lagde forskellige ting på menneskers hjerter, græd folk og dedikerede sig selv til Gud til bøn og faste for Indiens sjæle. På anden og tredje dag blev 72 mennesker døbt, og 120 elever afsluttede deres uddannelse til missionærer og blev om aftenen, den 8. februar, indviet til en tjeneste for Herren. Studerende græd og bad til Herren: "Herre, her er jeg, jeg er villig til at dø for evangeliet, hvis tiden kommer.” Den 8. februar, om aftenen, brugte Gud min yngste søn, Samuel Joseph, til at opmuntre de troende og eleverne på konventet. Det var meget rørende, og folk blev rørt af Guds kraft til tårer. Folk forlod mødestedet med brændende hjerter til Jesus og til hans arbejde. Disse dage var til stor velsignelse, og det var som at opleve en lille Himmel på jorden. Hundredvis af mennesker vidnede om, hvordan Herren ændrede deres liv gennem dette konvent.

Om morgenen, den 9. februar, bad vi og lagde hænderne på de 120 nye missionærer og sendte dem ud med evangeliet. Alle græd og bad Herren om at bruge dem til at nå steder, hvor folk aldrig har hørt evangeliet. Ord kan ikke forklare, hvilken ydmyg oplevelse det var at se, at 120 elever svarede på Guds kald og var villige til at gå ud på missionsmarken. Den 18. februar 2019 gav vi 65 cykler og 55 symaskiner til disse nyuddannede missionærer.

Mange mennesker fra vores kirker bragte grøntsager, ris og andre nødvendige ting. Mange hold arbejdede dag og nat under konventet. Min mor og hendes hold, på 20 mennesker, fastede og bad i disse tre dage, mens konventet foregik. En af statens politiske ledere deltog også den 8. februar og videregav sine hilsner til mennesker på konventet.

Børnene på vores børnehjem er nu klar til deres årlige eksamener, fra slutningen af februar til begyndelsen af ​​april, i henhold til deres klasser. Børnene trives godt, og vores hold tager sig af deres velbefindende.

På grund af tekniske problemer med en onlineserver på regeringskontoret (hjemmeside) er indrapportering af ​​3. fase af informationer til den tekniske skole forsinket, men nu er den afsluttet. Derfor vil vi holde kontakten med embedsmænd og vente på den endelige inspektion så hurtigt som muligt.

I de kommende måneder har vi planlagt mange evangeliske møder i en mindre skala.

Vi beder om ressourcerne til at opbygge overnatningsfaciliteter for omkring 300 til 500 drenge med spisestue, opbevaringsrum, toiletter og badeværelser, sygeværelse og soveværelser. Dette planlægger vi at bygge tæt på teknisk skole. Det er en bygning på omkring 15.000 kvadratfod (ca. 1.400 m2). Denne bygning er meget vigtig for drengene, mens de studerer på den tekniske skole.

Kære brødre og søstre, sponsorer og medlemmer af Agape Indien i Danmark. Mange tak for jeres bønner og støtte til det igangværende arbejde i GTSSS og Hope. Vi er Gud dybt taknemmelig for jeres indsats.

Tak og Gud velsigne dig.

Biskop M. Jacob

Indien

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

 Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Læs mere …

Nyhedsbrev Oktober 2019


Tak fra Biskop Jacob

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.
(Jeremias 17,7)
 
Se følgende link https://gtsss.co.in/link/?p=246
 
Gud tak for at jeg er kommet godt tilbage til Indien d. 1. oktober 2019. Min kone Elizabeth og min familie i GTSSS er glade for at få mig hjem igen. En inderlig tak til alle præster, ledere og alle mine kære venner for deres gæstfrihed og venlige omsorg, mens jeg var i Danmark.

Læs mere …

Nyhedsbrev Juli 2019

Agape Indien Danmark flytter på Bibelcamping

Mød os på følgende sommercamps 
Agape Indien er på to sommercamps i år, dels Sommercamp i Mariager og dels Sommeroase i Horsens.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14

Læs mere …

Nyhedsbrev maj 2019

 

Et forbønsemne og forespørgsel fra Indien.

I forbindelse med byen Bhadrachalam i Indien, hvor GTSSS har et kombineret plejehjem og børnehjem, er der nu blevet en mulighed for at købet et stykke jord og bygge en kirke.

Læs mere …

Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg giver dig visdom og forstand i hjertet.”

1. Kongebog 3 : 12

Herren gav mig ovenstående Bibelvers Nytårsdag som et løfte for året 2019. Pris Gud for det.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige Navn.

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Johannes 14:23.

Jeg priser Gud, mit hjerte er overvældet af glædestårer over at kunne dele nogle korte nyheder med jer, om vores familie og tjeneste her i Indien for at prise Gud sammen. Fra d. 1. til 10. februar 2018 havde jeg den vidunderlig glæde at tilbringe 10 dage med faste og bøn, selvom det var lidt svært, da vi havde mange ansvarsområder før og efter den årlig konference. Her deler jeg bare en meget kort rapport, selv om der er så meget information.

Læs mere …

Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Læs mere …

Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Læs mere …

Nyheder fra Jacob December 2017 

Angående æggefarmen
Tak Gud! Vi er meget taknemmelige for enhver bror og søster, der har hjulpet med donation og bøn i forbindelse med dette vigtige projekt for at sikre et bæredygtigt fødevareprojekt for vores forældreløse børn.

Læs mere …

Gavebreve og alm. Fradrag:

Agape Indien har en §8 og § 12 godkendelse, der giver gavegivere ret til at trække gaver fra på deres selvangivelse.

Læs mere …

Jacob i Danmark 2018:

Vi har afsat de sidste 14 dage af september 2018 til at Jacob besøger Danmark, og vi afventer lige nu kun at få bekræftet datoerne.

Læs mere …

Email adresse:

I øjeblikket har vi ca. 85% af jeres email adresser. De er meget vigtige, idet vi hver gang vi sender noget til jer sparer 8 kr. i porto, og ret meget tid på at pakke breve.

Læs mere …

Bibelskolen

Bibelskolen genåbnede den 22. juni, med 126 studerende indskrevet.

Læs mere …

Teknisk skole

På den tekniske skole er de fortsat i gang med at få den sat op. Det går langsommere end de havde forventet, idet regeringen i løbet af projekttiden har hævet kravene til hvad, hvordan og med hvilket indhold skolen skal udbyde sin uddannelse.

Læs mere …

Økonomi i AID i dag:

Vi har indtil i dag sendt ca. kr. 650.000 til Indien, og vores indtægter fra kontingenterne dækker fint udgifterne for foreningens drift.

Læs mere …