Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Klik på nedenstående link for at se billeder fra juni og juli:

http://www.gtsss.org/Missionreport_FP/Missionreport_FP.html

Klik på linket for at se den nyeste video med Biskop Jacob:

http://www.gtsss.org/Missionreport_General/Missionreport_G.html

Da jeg begyndte at skrive dette nyhedsbrev for juni og juli, var det midt om natten. Da der er så meget information, kæmper jeg for at gøre det så kort som muligt. I begyndelsen af august havde vi kraftig regn og oversvømmelser i nogle områder. I stamme-områderne er der mange mennesker der lider af Dengue feber og sæsonbetinget sygdom. Dette er meget alvorlig feber, som slår mennesker ihjel inden for få dage ved at dræbe blodplader i blodet, medmindre man får ordentlig lægehjælp. Min søster Grace lider også af den samme feber, samt mange troende i området.

Vores Herre gør vidunderlige ting i vores liv, men samtidig er fjenden aggressiv og forsøger at angribe på mange måder. Men Herren Jesus står sammen med os, og gør det muligt for os at udføre sit arbejde. Da vi står sammen i Jesu Kristi faste kærlighed om hans store arbejde, giver vi Ham tak. I løbet af de sidste to måneder har vi modtaget mere end 500 nye børn i vores børnehjem, og vi har givet:

  • 11 cykler
  • 13 motorcykler
  • 25 vandbrønde indviet
  • 1 kassevogn
  • 3 mikrofoner
  • 2 symaskiner
  • Og har åbnet 8 nye kirker. Ham tilhører æren.

Fremtidige planer og behov for Guds vejledning:

Jeg beder og søger Herren om hans klare vejledning for de næste 10 år med at etablere et hospital med 500 senge. Desuden vil vi bygge en skole, hvor vi kan uddanne læger og sundhedspersonale, for at hjælpe fattige og trængende i Indien og Asien. Gennem dette projekt får cirka en halv million mennesker direkte medicinsk hjælp om året, og træner hundredvis af medicinske fagfolk i de kommende år. Det vil få stor indflydelse for Evangeliet i de næste mange årtier, mens man plejer de fattige og trængende mennesker. Dette er en stor vision, men jeg tror det er muligt med Gud.

Missions opdatering:

For få dage siden var jeg i et stammeområde. Det var hårdt og det regnede kraftigt, så vi alle blev våde. Vi indviede 4 Jesus brønde i 4 forskellige landsbyer, og åbnede en lille landsbykirke. Jeg mødte 3 af mine åndelige sønner og deres familier i de fjerne landsbyer, og vi har set frugten af deres arbejde. For få år siden blev de uddannet på vores bibelskole, og tog ud på missionsmarken til steder, hvor Evangeliet ikke var blevet forkyndt før. Om nogle få år har de plantet nye kirker med omkring 30 til 60 nye troende i hver. Når jeg ser disse dyrebare nye troendes kærlighed og sult for Jesus, fyldes mit hjerte med uforklarlig glæde, og jeg priser min Frelser Jesus.

Jeg vil oprigtigt takke alle mine brødre og søstre, for jeres fortsatte bønner og generøse økonomiske støtte til bespisning af tusinder af forældreløse og trængende børn, enker og spedalske. Jesus brønde, Bibelskole, handicappede børn, skoler, plejehjem og meget mere. Mange tak for at du med foldede hænder er med i Herrens arbejde i Indien gennem vores tjeneste.

For få dage siden mødte jeg nogle af de forældreløse drenge og piger, der voksede op på vores børnehjem. De kom for at se mig og min kone som deres far og mor. Nu er nogle af dem blevet gift, og nogle af dem går på universitetet på forskellige uddannelsesniveauer. Da jeg så dem, spurgte jeg om deres vandring med Herren. Til min store overraskelse sagde de alle en efter en: ”Far, vi følger trofast Jesus.” Dette er en stor glæde i mit hjerte, og jeg håber det samme om vores kære brødre og søstre, som gennem årene har samarbejder med os. Som Paulus siger:

Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren.”

1. Korintherbrev 15 : 58

Vedrørende teknisk skole:

Som de fleste af jer nok ved, har vi arbejdet på at åbne en teknisk skole for drengene på vores børnehjem, for at vi kan uddanne dem, så de kan forsørge sig selv. Vores tekniske skole har indenfor de seneste 3 år kun modtaget tilladelse fra delstaten. Efter at have modtaget den statslige tilladelse, har vi ansøgt regeringen, og vi har betalt et nødvendigt inspektions- og ansøgningsgebyr til regeringen. Derefter blev mere end et års proces forsinket, da regeringen ændrede regler og regulativer, og gjorde det sværere at få tilladelse til sådan en skole. I løbet af det sidste år har reglerne ændret sig tre gange. Endelig fastlagde regeringen nye læseplaner og nye regler og regulativer. Baseret på det, åbnede de en on-line portal, hvor man kan angive alle oplysninger og vi skal gennem tre forskellige afgørende inspektioner.

Indtil videre er den første inspektion afsluttet, og den anden blev afsluttet den 4. juli. Vi takker Gud, de gik godt. Disse to inspektioner handlede mest om grunden, infrastruktur, vores organisations juridiske status og tilhørende papirer. Så nu gør vi klar til tredje inspektion. Denne inspektion vil primært fokusere på værktøjer, udstyr og maskiner, der er nødvendige for hver branche, samt om personalet. Dette er den endelige inspektion.

Nu skal vi klargøre værktøjer, udstyr, maskiner, biblioteksbøger, møbler, computere og andet nødvendigt udstyr.

Om min familie:

Tusind tak for jeres bønner for min familie. Elizabeth lider af maveproblemer, og jeg lider også af en infektion i brystet og maveproblemer. Tak Gud, mit helbred er meget bedre. Daniel, Victoria og Samuel, arbejder og beder for hele vores store familie af Herren.

Hvad angår skoleartikler:

Juni og juli har været en udfordrende tid med at organisere alt, hvad der var behov for til vores mere end 6.500 børn. Mit team og jeg sørger for tekstbøger, notesbøger, skoleposer, sko og meget mere. Børnene har bedt meget inderligt for deres behov. Tak Gud, indtil nu har vi givet dem tekstbøger, notesbøger, skoleposer, sko og kuglepenne. For uddeling af skoleartikler har vi inviteret politimyndigheder og andre embedsmænd som øjenvidne til at vi overholder regeringens mål. Vi arbejder stadig på skoleuniformer, to par pr. Barn. Der skal nu laves ca. 4.000 skolekjoler. 500 nye er nødvendige for nyligt tilkommende børn.

Fra midten til slutningen af juni har fattige familier og enker bragt deres børn til os, for at de kunne bo på vores børnehjem. Vores medarbejdere var trætte og forsøgte at forklare folk at de skulle tage deres børn med tilbage til deres hjem, da vi ikke har plads nok til alle. Nogle mennesker gik tilbage, men nogle mennesker sov ved porten med deres børn for at se, om vi ville ændre vores beslutning og tage dem til os. Det var meget vanskeligt. Det var svært at beslutte, hvem vi skulle tage ind. Vi havde også mange anbefalinger fra politikere og embedsmænd om at tage børn ind i vores børnehjem. På grund af presset, har vi taget omkring 500 nye børn. Ca. 2.000 børn er på ventelisten. Hvert barn er meget vigtigt. Når vi tager et barn ind i vores børnehjem, skal vi tage det fulde ansvar.

Kære brødre og søstre, vi takker jer meget for jeres bønner og støtte til børnenes behov. Bespisning af tusindvis af munde ved hvert måltid uden løfte om i morgen fra nogen i de sidste 24 år. Gud er trofast for hvert måltid. Mange tak for dine bønner og støtte. Hver dag har vi brug for ca. 2.400 kilo ris, som koster omkring 1.230 euro pr. dag, (ca. 9.100 kr.) kun for ris alene.

Missionærer:

Som du sikkert er opmærksom på, foregår der meget forfølgelse omkring missionsarbejdet i Indien, Troende går igennem så meget lidelse. Sidste måned blev 16 missionærer anholdt og sendt i fængsel. De blev anklaget for at omvende folk. Der findes lov om bekæmpelse af konvertering i mange stater, herunder Jharkhand State i Indien, hvor denne hændelse fandt sted den 9. juli. De 16 blev sendt til Dumka Central Fængsel, mens ni blev løsladt mod personlig kaution. En af vores missionærbrødre, der hedder Nathaniel, døde pludselig af hjerteanfald.

Bibelskole:

Vores ”Grace Burning Heart Bible School” blev genåbnet den 26. juni med nye studerende. I øjeblikket er der 4 fuldtidslærere, og to vikarierende lærere, i alt 6 lærere og to ikkeundervisende medarbejdere, der hjælper til på Bibelskolen. Vi beder om Guds velvilje i fremtiden; vi beder om at etablere et teologisk seminarium med 5 års program til at uddanne dem som tjenesteledere til at tjene i Indien og i Asien.

Kyllingefarms-projektet:

Pris Gud. Jeg glæder mig over at kunne informere jer om, at den sidste kyllingehusbygning er færdig og åbnede den 25. juli. Nu er vi i gang med at oparbejde en bestand af høns, for at fylde dette nye kyllingehus. Vores kyllingefarmsprojekt har nu en kapacitet på 210.000 høns. Denne kyllingefarm leverer 105.000 æg til vores børn, plus med salg, udvikler vi gradvist projektet og fylder kyllingehuse med høns. Jeg vil oprigtigt takke alle brødre og søstre, der stolede på visionen. Mange tak for dine bønner og støtte.

Kære brødre og søstre, vi er så taknemmelige for jeres stadige bønner og støtte til Herrens arbejde gennem vores tjeneste her i Indien.

Tak og Gud velsigne dig,

Hans tjener

Biskop M Jacob og Team

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

 Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Læs mere …

Nyhedsbrev Oktober 2019


Tak fra Biskop Jacob

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.
(Jeremias 17,7)
 
Se følgende link https://gtsss.co.in/link/?p=246
 
Gud tak for at jeg er kommet godt tilbage til Indien d. 1. oktober 2019. Min kone Elizabeth og min familie i GTSSS er glade for at få mig hjem igen. En inderlig tak til alle præster, ledere og alle mine kære venner for deres gæstfrihed og venlige omsorg, mens jeg var i Danmark.

Læs mere …

Nyhedsbrev Juli 2019

Agape Indien Danmark flytter på Bibelcamping

Mød os på følgende sommercamps 
Agape Indien er på to sommercamps i år, dels Sommercamp i Mariager og dels Sommeroase i Horsens.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14

Læs mere …

Nyhedsbrev maj 2019

 

Et forbønsemne og forespørgsel fra Indien.

I forbindelse med byen Bhadrachalam i Indien, hvor GTSSS har et kombineret plejehjem og børnehjem, er der nu blevet en mulighed for at købet et stykke jord og bygge en kirke.

Læs mere …

Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg giver dig visdom og forstand i hjertet.”

1. Kongebog 3 : 12

Herren gav mig ovenstående Bibelvers Nytårsdag som et løfte for året 2019. Pris Gud for det.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige Navn.

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Johannes 14:23.

Jeg priser Gud, mit hjerte er overvældet af glædestårer over at kunne dele nogle korte nyheder med jer, om vores familie og tjeneste her i Indien for at prise Gud sammen. Fra d. 1. til 10. februar 2018 havde jeg den vidunderlig glæde at tilbringe 10 dage med faste og bøn, selvom det var lidt svært, da vi havde mange ansvarsområder før og efter den årlig konference. Her deler jeg bare en meget kort rapport, selv om der er så meget information.

Læs mere …

Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Læs mere …

Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Læs mere …

Nyheder fra Jacob December 2017 

Angående æggefarmen
Tak Gud! Vi er meget taknemmelige for enhver bror og søster, der har hjulpet med donation og bøn i forbindelse med dette vigtige projekt for at sikre et bæredygtigt fødevareprojekt for vores forældreløse børn.

Læs mere …

Gavebreve og alm. Fradrag:

Agape Indien har en §8 og § 12 godkendelse, der giver gavegivere ret til at trække gaver fra på deres selvangivelse.

Læs mere …

Jacob i Danmark 2018:

Vi har afsat de sidste 14 dage af september 2018 til at Jacob besøger Danmark, og vi afventer lige nu kun at få bekræftet datoerne.

Læs mere …

Email adresse:

I øjeblikket har vi ca. 85% af jeres email adresser. De er meget vigtige, idet vi hver gang vi sender noget til jer sparer 8 kr. i porto, og ret meget tid på at pakke breve.

Læs mere …

Bibelskolen

Bibelskolen genåbnede den 22. juni, med 126 studerende indskrevet.

Læs mere …

Teknisk skole

På den tekniske skole er de fortsat i gang med at få den sat op. Det går langsommere end de havde forventet, idet regeringen i løbet af projekttiden har hævet kravene til hvad, hvordan og med hvilket indhold skolen skal udbyde sin uddannelse.

Læs mere …

Økonomi i AID i dag:

Vi har indtil i dag sendt ca. kr. 650.000 til Indien, og vores indtægter fra kontingenterne dækker fint udgifterne for foreningens drift.

Læs mere …