Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Jeg har været optaget og beskæftiget med mange ting siden 15. december 2017.
Min kone, Elizabeth, måtte have en galdeblæreoperation den 18. december. Jeg tilbragte nogle dage med hende på hospitalet, og kom så tilbage til vores missionsstation.

I forbindelse med julehøjtiden, har vi haft en del opgaver i vores organisation.

Vi skulle hjælpe:

  • Over 6.000 børn
  • Missionærer
  • Enkers behov
  • Spedalskes lidelser
  • Personale og meget mere.

Jul og nytår:
Jeg fastede og bad om alle disse behov. Nogle GTSSS venner fra udlandet ringede og spurgte mig om situationen. Jeg kan ikke takke de kære nok - dem der står bag kulisserne. Herren vil virkelig tilbagebetale dem.

Tak Gud, alle børnene under vores pleje har modtaget nyt tøj, særlige måltider, slik og så videre. Vi har også ydet en vis ekstra støtte til alle missionærfamilier til jul og hjulpet spedalskhedskolonier og enker. Handicappede børn modtog også det samme. Tak Gud for fordeling af nyt tøj til børnene, vi inviterede politimyndigheder og embedsmænd som gæster.
Den 31. december havde vi en bønnenat og vi gik ind i det nye år med bøn og sang. Bagefter havde vi fodvaskning og nadver. Nytårsmorgen, i alle GTSSS kirker, havde vi bøn og dåb. Vi hjalp også enker og enkemænd, og de fattige og trængende i samfundet, som Herren gav os. Guds ord blev forkyndt i hver GTSSS-kirke.

Ydermere skulle den sidste betaling på vores æggefarms projekt betales senest den 20. december 2017, som vi havde aftalt. Så havde vi julebegivenheder. Det næste var nytårsbøn og mange aktiviteter. Den 5. januar 2018 deltog GTSSS i bedeugen med lidt over 250.000 mennesker ud over Indien. Derefter havde vi et hold fra Europa på besøg, som deltog i åbningen af vores æggefarm. Alle disse travle ting skete på omkring 25 dage. Derefter blev jeg syg og led af feber indtil for to dage siden. Jeg forsøgte at udsende denne opdaterede rapport så tidligt som muligt, men jeg kunne ikke gøre det før nu. Trods alle udfordringer glæder vi os over Herren og lover Hans navn for glæden ved at tjene Ham sammen.

Om familien:
Nu er Elizabeth langsomt ved at komme sig. Vores børn trives godt. Victoria, vores datter, skriver for øjeblikket sin 4. års eksamen. Vores søn, Vijay Daniel, beder om Guds vejledning til hans fremtidige planer. Vores yngre søn, Samuel, var sammen med os til jul, og hjalp mange forældreløse børn. Han elsker børn og er meget villig til at hjælpe med dem.

Om æggefarmen:
Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, blev vi enige om at betale den sidste rate til de tidligere ejere, senest den 20. december 2017. Vi bad meget og forsøgte at rejse tilstrækkelig støtte til at betale det forfaldne beløb som vi havde aftalt i de juridiske dokumenter. Vi kunne dog ikke rejse tilstrækkelige ressourcer til den endelige betaling. Så vores eneste mulighed, var at optage et privatlån på $ 115.000 med en høj rente. Således kunne vi betale det endelige beløb som aftalt i det juridiske dokument. Derefter blev vores tjeneste, GTSSS fuld juridisk ejer af kyllingebedriften. Vi priser Gud for det.

Alligevel søger vi støtte til dette kyllingeprojekt for at betale det private lån på $ 115.000, så snart Herren giver midler. Samtidig skal vi færdiggøre kyllingehuset, som er under opførelse. Når vi er færdige med denne kyllingehusbygning, vil der være plads til 210.000 høns.

For at betale det private lån og for at færdiggøre kyllingebygningen, og for at fylde det med høns, har vi stadig brug for:

  • At betale privat lån: $ 115.000
  • For at færdiggøre kyllingehuset: $ 70.769
  • At fylde kyllingehuset med 36.000 høns: $ 133.538

Gode nyheder:
Pris Gud, jeg er glad for at informere dig om, at vi den 5. januar 2018 åbnede Grace Layer Poultry Farm ( Æggefarmen ) og dedikerede den til Herren Jesu Kristi Ære. Vi havde også et team af europæiske folk tilstede for denne store åbning. Dette team har også givet en vis støtte til dette projekt. Jeg er så ydmyg og taknemmelig for at se, at vores vision for dette projekt nu er en realitet, efter mange års ventetid. Min oprigtige tak til alle kære, der løbende bad og støttede dette projekt.

I øjeblikket er der 43 personer, der arbejder på dette projekt. De leverer allerede æg til de forældreløse børn og giver også nogle indtægter til organisationen. Vores mål er at udvikle dette projekt gradvist i løbet af de næste 5 år, for at støtte alle forældreløse børn, så vi kan være selvforsynende inden for en række produkter.

Om den årlige konference og Bibelskoles graduering:
Hvis det er Guds vilje, vil vi have vores årlige konference fra d. 7. til 9. februar 2018. Om aftenen d. 9. vil vi have graduering for 120 studerende af vores Bibelskole elever. Ca. 10-12.000 mennesker kommer til denne konference som varer i tre dage og nætter. Bed venligst for denne årlige begivenhed. Vi har brug for 53 cykler og 67 symaskiner til kandidatstuderende. Vi har også brug for over 50 tons ris kun til maden under konferencen. Venligst bed for konferencen og Bibelskolestudenternes graduering. Tusind tak til alle brødre og søstre for at stå sammen med os i Herrens arbejde.

Klik her for at se hilsen fra Biskop Jacob

Må Gud være med dig og velsigne dig.

Mest respektfuldt

Biskop M. Jacob og Team
Indien.

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev December 2019

Formandens hjørne:

Kære medlem og sponsor i Agape Indien Danmark.

Luk. 2, 10-14. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

 Det er snart jul, og vi fejrer at Kristus kom til verden for at frelse enhver der tror på ham. Intet kan blive større, og intet kan blive mere vigtigt at få fortalt andre mennesker. Derfor er det så vigtigt at også det indiske folk får lov til at møde budskabet om ham som er verdens frelser. 

Læs mere …

Nyhedsbrev Oktober 2019


Tak fra Biskop Jacob

Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.
(Jeremias 17,7)
 
Se følgende link https://gtsss.co.in/link/?p=246
 
Gud tak for at jeg er kommet godt tilbage til Indien d. 1. oktober 2019. Min kone Elizabeth og min familie i GTSSS er glade for at få mig hjem igen. En inderlig tak til alle præster, ledere og alle mine kære venner for deres gæstfrihed og venlige omsorg, mens jeg var i Danmark.

Læs mere …

Nyhedsbrev Juli 2019

Agape Indien Danmark flytter på Bibelcamping

Mød os på følgende sommercamps 
Agape Indien er på to sommercamps i år, dels Sommercamp i Mariager og dels Sommeroase i Horsens.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14

Læs mere …

Nyhedsbrev maj 2019

 

Et forbønsemne og forespørgsel fra Indien.

I forbindelse med byen Bhadrachalam i Indien, hvor GTSSS har et kombineret plejehjem og børnehjem, er der nu blevet en mulighed for at købet et stykke jord og bygge en kirke.

Læs mere …

Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg giver dig visdom og forstand i hjertet.”

1. Kongebog 3 : 12

Herren gav mig ovenstående Bibelvers Nytårsdag som et løfte for året 2019. Pris Gud for det.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige Navn.

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Johannes 14:23.

Jeg priser Gud, mit hjerte er overvældet af glædestårer over at kunne dele nogle korte nyheder med jer, om vores familie og tjeneste her i Indien for at prise Gud sammen. Fra d. 1. til 10. februar 2018 havde jeg den vidunderlig glæde at tilbringe 10 dage med faste og bøn, selvom det var lidt svært, da vi havde mange ansvarsområder før og efter den årlig konference. Her deler jeg bare en meget kort rapport, selv om der er så meget information.

Læs mere …

Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Læs mere …

Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Læs mere …

Nyheder fra Jacob December 2017 

Angående æggefarmen
Tak Gud! Vi er meget taknemmelige for enhver bror og søster, der har hjulpet med donation og bøn i forbindelse med dette vigtige projekt for at sikre et bæredygtigt fødevareprojekt for vores forældreløse børn.

Læs mere …

Gavebreve og alm. Fradrag:

Agape Indien har en §8 og § 12 godkendelse, der giver gavegivere ret til at trække gaver fra på deres selvangivelse.

Læs mere …

Jacob i Danmark 2018:

Vi har afsat de sidste 14 dage af september 2018 til at Jacob besøger Danmark, og vi afventer lige nu kun at få bekræftet datoerne.

Læs mere …

Email adresse:

I øjeblikket har vi ca. 85% af jeres email adresser. De er meget vigtige, idet vi hver gang vi sender noget til jer sparer 8 kr. i porto, og ret meget tid på at pakke breve.

Læs mere …

Bibelskolen

Bibelskolen genåbnede den 22. juni, med 126 studerende indskrevet.

Læs mere …

Teknisk skole

På den tekniske skole er de fortsat i gang med at få den sat op. Det går langsommere end de havde forventet, idet regeringen i løbet af projekttiden har hævet kravene til hvad, hvordan og med hvilket indhold skolen skal udbyde sin uddannelse.

Læs mere …

Økonomi i AID i dag:

Vi har indtil i dag sendt ca. kr. 650.000 til Indien, og vores indtægter fra kontingenterne dækker fint udgifterne for foreningens drift.

Læs mere …