Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Vi begynder i Delhi, hvor Jacob møder os sammen med en af hans medarbejdere, og viser os rundt i Delhi den første dag. Efterfølgende rejser vi med tog fra Delhi til Khammam, hvor vi gør et ophold i Agra hvor vi skal se de store Taj Mahal templer. Derfra går det videre til Khammam med nattoget, og vi ankommer næste dag om eftermiddagen. Herfra skal vi se børnehjem, spedalskhedsprojekter, sygeplejeskole m.m. og via den gamle missionsstation i Managuru se teknisk skole og kirker, og meget andet. Vi rejser hjem over Hydrabad, hvor vi skal se det store børnehjem og skole.

Blandt deltagerne og deres menigheder, venner og bekendte er der samlet ind til 8 brønde. Vi håber at kunne være med til at indvie en af disse brønde. Det er vores gave til GTSSS på turen.

Vi vil gerne om I vil bede for os på denne tur. Tak for det. I kan følge os på vores facebookside Agape Indien, så langt som teknikken vil det.

Medlemssituationen
Igen i år er vi Gud dybt taknemmelig over at have nået de 300 medlemmer. Vi nåede i alt i år 316 betalende medlemmer. Tak til alle jer der har indbetalt kontingentet, og tak til alle jer der støtter os på anden måde.

Situationen i Indien
Jeg er kommet med på et nyhedsbrev fra organisationen World-Wide Religious News www.wwrn.org

Her er Asien også ofte nævnt, og man kan på denne side, https://wwrn.org/regions/india/ følge hvad der sker i Indien rent religiøst.

Facebook og hjemmeside
Besøg gerne vores facebookside: Agape Indien og vores hjemmeside: www.agapeindien.dk/Vi har nu lagt en del nyheder op, og vi arbejder ihærdigt på hele tiden at holde den ajour sammen med vores nyhedsbreve.

Vores Webmaster rejser med os til Indien om 14 dage, så vi glæder os til at komme hjem og få en helt række nye ting på hjemmesiden, incl. en masse nye billeder.

Generalforsamling
Der er generalforsamling i Agape Indien Danmark den 21. april kl. 14 i lokalerne på Mågevej 14, 3600 Frederikssund. Enhver der vil høre om arbejdet eller være en del af det, er velkomme til at være med. Der vil efter generalforsamlingen blive fortalt om turen til Indien i tekst og billeder.

Aftenmøde
Invitation til aftenmøde fredag den 23. marts i forbindelse med bestyrelsesmødet.

Foreningens bestyrelse mødes til bestyrelsesmøde den 23.-24. marts, og vi vil i forbindelse med dette møde gerne møde sponsorer og medlemmer til en drøftelse af foreningens fremtid og mulige indsatsområder. Vi mødes kl. 19.00 og vil have en drøftelse af arbejdet, på baggrund af oplevelserne vi har haft i Indien. Hvilke indsatsområder kunne være aktuelt for Agape Indien Danmark.

Bedeemner
Bed for turen til Indien, om beskyttelse fra alle farer
Bed for bestyrelsen og dens virke
Bed for de kristne i Indien
Bed for at vores hjemmeside og facebookside må blive kendt ude omkring

Nyhedsarkiv

Nyhedsbrev Juli 2019

Agape Indien Danmark flytter på Bibelcamping

Mød os på følgende sommercamps 
Agape Indien er på to sommercamps i år, dels Sommercamp i Mariager og dels Sommeroase i Horsens.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark.

Hilsen I vor Frelser og Herre Jesu Kristi vidunderlige navn

"Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!"

Sl. 27,14

Læs mere …

Nyhedsbrev maj 2019

 

Et forbønsemne og forespørgsel fra Indien.

I forbindelse med byen Bhadrachalam i Indien, hvor GTSSS har et kombineret plejehjem og børnehjem, er der nu blevet en mulighed for at købet et stykke jord og bygge en kirke.

Læs mere …

Årsberetning for maj 2018 til april 2019. Agape Indien Danmark’s generalforsamling 6. april 2019 

Det har været et, af Gud, helt fantastisk velsignet år for Agape Indien Danmark (AID) på flere områder.

Jacobs besøg i Danmark:

Det største har klart været Jacobs besøg i Danmark i september måned, som på flere måder medførte en fornyet interesse og styrke af arbejdet i AID, både internt i bestyrelsen og udadtil i de mange menigheder og skoler vi besøgte.

Læs mere …

Kære venner af GTSSS og Agape Indien Danmark

Hilsen i vor Herre og Frelser Jesu Kristi vidunderlige navn.

Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort.” Daniel 6:11.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg giver dig visdom og forstand i hjertet.”

1. Kongebog 3 : 12

Herren gav mig ovenstående Bibelvers Nytårsdag som et løfte for året 2019. Pris Gud for det.

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige navn.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Johannes Evangeliet 15 : 5

Læs mere …

Kære brødre og søstre

Jeg hilser jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi vidunderlige Navn.

Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Johannes 14:23.

Jeg priser Gud, mit hjerte er overvældet af glædestårer over at kunne dele nogle korte nyheder med jer, om vores familie og tjeneste her i Indien for at prise Gud sammen. Fra d. 1. til 10. februar 2018 havde jeg den vidunderlig glæde at tilbringe 10 dage med faste og bøn, selvom det var lidt svært, da vi havde mange ansvarsområder før og efter den årlig konference. Her deler jeg bare en meget kort rapport, selv om der er så meget information.

Læs mere …

Kære venner

Nåde og fred fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Der er tre blivende fundamenter: tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.”

1. Korinterbrev 13 : 13

Pris Gud for glæden ved at møde dig og give dig denne opdaterede rapport om vores familie og tjeneste.

Ord kan ikke forklare, hvor taknemlig jeg er for min Herre Jesus Kristus, for Hans trofasthed på trods af så mange udfordringer. Mange tak fordi du står sammen med os i bøn og støtte. Nogle brødre og søstre har ringet og spurgt: "Jacob, er du Ok? Vi har ikke fået nogen opdatering fra dig for nylig? "

Læs mere …

Nyhedsbrev Agape Indien

Februar 2018

Rejse til Indien

Vi nærmer os afrejsen for Agape Indien Danmarks tur, for at besøge GTSSS og det arbejde som gøres derude. Vi er 10 forventningsfulde deltagere der rejser afsted, og håber på en uforglemmelig tur.

Læs mere …

Nyheder fra Jacob December 2017 

Angående æggefarmen
Tak Gud! Vi er meget taknemmelige for enhver bror og søster, der har hjulpet med donation og bøn i forbindelse med dette vigtige projekt for at sikre et bæredygtigt fødevareprojekt for vores forældreløse børn.

Læs mere …

Gavebreve og alm. Fradrag:

Agape Indien har en §8 og § 12 godkendelse, der giver gavegivere ret til at trække gaver fra på deres selvangivelse.

Læs mere …

Jacob i Danmark 2018:

Vi har afsat de sidste 14 dage af september 2018 til at Jacob besøger Danmark, og vi afventer lige nu kun at få bekræftet datoerne.

Læs mere …

Email adresse:

I øjeblikket har vi ca. 85% af jeres email adresser. De er meget vigtige, idet vi hver gang vi sender noget til jer sparer 8 kr. i porto, og ret meget tid på at pakke breve.

Læs mere …

Bibelskolen

Bibelskolen genåbnede den 22. juni, med 126 studerende indskrevet.

Læs mere …

Teknisk skole

På den tekniske skole er de fortsat i gang med at få den sat op. Det går langsommere end de havde forventet, idet regeringen i løbet af projekttiden har hævet kravene til hvad, hvordan og med hvilket indhold skolen skal udbyde sin uddannelse.

Læs mere …

Økonomi i AID i dag:

Vi har indtil i dag sendt ca. kr. 650.000 til Indien, og vores indtægter fra kontingenterne dækker fint udgifterne for foreningens drift.

Læs mere …